Maanrakennusimage
Metsäkoneimage
Arkkitehtiimage

Vahvuudet

1. Toimialaosaaminen

Kunkin toimialan tarpeet, toimintatavat ja erityispiirteet ovat asioita, jotka me Tietohipussa pyrimme tuntemaan parhaiten. Yhdistämällä toimialaosaamisen ja teknologiatietämyksen olemme kehittäneet lukuisia menestysratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme liiketoiminnon päivittäisiä rutiineja. Meillä on pitkäaikainen kokemus useista liike-elämän toimialoista. Laaja-alainen tietämys auttaa omaksumaan nopeasti myös sellaisten toimialojen vaatimukset, joista meillä ei ole vielä aiempaa kokemusta.

2. Projektiosaaminen

Meillä on pitkäaikainen kokemus erilaisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamisesta. Huolellinen määrittely ja suunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta osaamme soveltaa menestyksekkäästi myös ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Pyrimme kehittämään ohjelmistoja yhteistyössä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Usein tarvittavat toiminnot tulevat parhaiten esille vasta ohjelman käytön myötä ja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on alkuperäistä määrittelyä ja suunnitelmia pystyttävä tarkistamaan joustavasti myös kehitystyön aikana.

3. Teknologian hyödyntäminen

Seuraamme tarkasti teknologian viimeisimpiä kehitysaskeleita ja parannamme jatkuvasti ammattitaitoamme niiden hyödyntämiseksi. Omaa osaamistamme pystymme lisäksi täydentämään kattavan kumppaniverkoston avulla. Mikään teknologia ei silti ole itseisarvo, vaan pystymme myös arvioimaan kriittisesti eri vaihtoehtojen soveltuvuutta. Pyrimme aina löytämään asiakkaiden tarpeisiin tarkoituksenmukaisimmat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut.