Maanrakennusimage
Metsäkoneimage
Arkkitehtiimage

Henkilöstö

Tietohippu Oy:n henkilöstöllä on pitkäaikainen kokemus ohjelmistokehityksestä ja tietojärjestelmäprojektien toteutuksesta erityisesti pk-yritysten toimintaympäristössä. Vaikka teknologiatuntemus on ensiarvoisen tärkeää tietojärjestelmien kehittämisessä, vähintään yhtä suuren painoarvon asetamme kohdeympäristön tuntemukselle. Tietohippu Oy:n henkilöstöllä on toimialatuntemusta on mm. insinööri-, arkkitehti-, koneurakointi-, metsäkone-, kiinteistönhuolto-, henkilö- ja tavarakuljetus-, maanrakennus- sekä maatalousalalta.

Pyrimme aina toteuttamaan ratkaisut käytännönläheisesti ilman ylimääräistä teknologiakynnystä ohjelmiston käyttäjän näkökulmasta tarkasteltuna. Samaa periaatetta haluamme vaalia myös viestinnässä ja yhteydenpidossa. Tehtävämme on suodattaa tietojärjestelmiin sisältyvät teknologiset termit ja käsitteet siten, että asiakkaidemme on mahdollista keskustella niistä ilman erityissanastoa – kansantajuisesti.