Maanrakennusimage
Metsäkoneimage
Arkkitehtiimage

Työ-Hippu


Työ-Hippu on erityisesti metsäkonealalle kehitetty tiedonkeräys- ja raportointijärjestelmä. Työ-Hipun keskeisin toiminto on nimensä mukaisesti kuljettajien työajan kerääminen palkanlaskentaa varten. Työtietojen lisäksi järjestelmällä voidaan kerätä myös tuotostietoja, jolloin se mahdollistaa systemaattisen tiedon keräyksen mm. yrityksen tuotannon kannattavuuden seurantaa varten.

Koska työaika- ja tuotostiedot kerätään Työ-Hippu -järjestelmään työvuorokohtaisesti, soveltuu se erinomaisesti myös kannustepalkkauksen tai tuotospalkkauksen käyttämiseen. Palkanmaksuperusteet voidaan raportoida aina tarkasti palkanmaksukauden ajalta, eikä keskeneräisiä leimikoita tarvitse yhdistellä tai laskea käsin tuotostietojen kohdistamiseksi palkanmaksukaudelle. Varsinaiset kannuste- ja urakkapalkkauskäytännöt voidaan räätälöidä tarvittaessa yrityskohtaisesti, samalla kun perusjärjestelmä sisältää aina vakiotoiminnallisuuden.

Työ-Hippu toimii yhdessä Tuntilista.com-palvelun ja Palkkalastu-palkanlaskentaohjelmien kanssa muodostaen markkinoiden kattavimman metsäkoneyritysten sähköiseen työajanseurantaan ja palkanlaskentaan kehitetyn järjestelmän. Samaan ohjelmistoon voidaan kerätä sekä metsäkoneella, että hallilla tai muualla tehty työaika, samoin kuin kaikki muut palkanlaskentaan tarvittavat tiedot, kuten vuosilomat, pekkaspäivät, sairaspäivät.

Työ-Hippu -ohjelman toiminnallisuus on nykyisin osa Savotat-järjestelmää nimellä KoneSavotta. Tutustu Savotat-järjestelmän eri osa-alueisiin klikkaamalla haluaamasi osa-aluetta alla olevasta kaaviosta (linkki johtaa www.savotat.fi-sivustolle): savotta_kaavio KONESavotta MITTAUSSavotta NETTISavotta PALKKASavotta SEURANTASavotta MAKSUSavotta HINNOITTELUSavotta SAVOTTA-Optiot