Maanrakennusimage
Metsäkoneimage
Arkkitehtiimage

KymppiLastu – leimikkoseurantaohjelma


KymppiLastu on yhdessä Koneyrittäjien liiton kanssa kehitetty ohjelma, joka on tarkoitettu metsäkoneyrityksille leimikkokohtaiseen tuotannon seurantaan. Ohjelma tukee Koneyrittäjien liiton Kymppiliikkeen tavoitteita ja samalla jatkaa Koneyrittäjien liiton jäsenille kehitettyjen Lastu-ohjelmien perinnettä, eli tuotteen nimeksi muotoutui luontevasti KymppiLastu.

Ohjelman kehittämisessä on ollut keskeisenä tavoitteena mahdollisimman matala käyttöönottokynnys. Luonnollisesti myös sisältöä on samalla rajattu, eli seurannassa keskitytään vain kaikkein olennaisimpiin tietoihin ja tunnuslukuihin. Ohjelman käytön hyötysuhde on kuitenkin pyritty saamaan mahdollisimman hyväksi, eli vain muutaman leimikkokohtaisen tiedon perusteella ohjelma laskee monipuoliset tuotantoa kuvaavat tunnusluvut.

Ohjelman taustatietoina syötetään korjuuyrityksen asiakkaat, koneet ja kuljettajat. Konekohtaisesti voidaan määrittää tuntikustannus, jota käytetään varsinaisessa leimikkokohtaisten tunnuslukujen laskennassa. Heti taustatietojen syöttämisen jälkeen päästään varsinaisten leimikkotietojen syöttämiseen. Lähes kaikki tarvittavat tiedot löytyvät suoraan leimikkokohtaisesta tilityslaskelmasta. Niiden lisäksi tarvitaan työtunnit (konekohtaisesti), jotta varsinaiset tuottavuustunnusluvut ovat laskettavissa.

Ohjelma sisältää neljä perusraporttia (leimikkolistaus, asiakas-, kone- ja kuljettajakohtainen raportti), joista kaikista saadaan lisävalinnoilla erilaisia muunnoksia. Raporteista näkyy suoraan mm. asiakaskohtainen ja eri hakkuutapojen mukainen kannattavuus. Rajausehtoja käyttämällä on mahdollista vertailla esim. ajomatkan, keskijäreyden tai alikasvoksen vaikutusta tunnuslukuihin, samoin kuin kannattavuuden kehittymistä eri ajanjaksoilla.

Kymppilastun 2-versiossa on ohjelmaan lisätty kokonaan uusina toimintoina koneen tuntikustannuslaskenta sekä korjuuhinnastot ja leimikon taksanlaskentatoiminnallisuus. Tuntikustannuslaskentatoiminnolla voi laskea halutulle koneelle tarkan tuntikustannuslaskennan, johon huomioidaan taustatietoina korjuusopimuksen laajuus, pääomatekijät ja vuotuiset käyttökulut. Kulut eritellään tilastokeskuksen metsäkonekustannusindeksin mukaisesti jolloin laskelma tuottaa vertailutietona yrityksen omat painoarvot virallisen kustannusindeksin jaottelulla.

KymppiLastuun voi perustaa asiakas- ja hakkuutapakohtaiset hinnastot, joita ohjelma käyttää laskettaessa leimikkokohtaiset korjuutaksat. Tämä helpottaa yhtiön tilitysten tarkistamista ja mahdollistaa leimikon kannattavuusseurannan välittömästi leimikon valmistumisen jälkeen. Hinnastoon voi tallentaa erilliset taksat hakkuulle ja metsäkuljetukselle tai vaihtoehtoisesti syöttää tiedot tienvarsihinnastona.

KymppiLastu tarjoaa helpon tavan ottaa järjestelmällinen leimikkoseuranta käyttöön jokaisessa korjuuyrityksessä. Jos tietojen käsisyöttöön kaivataan automatisointia tai tarpeet ovat muutoin moninaisemmat, järjestelmä laajenee helposti  Tietohipun metsäkoneyrityksille kehittämällä Savotat-järjestelmällä. Lisätietoa Savotat-järjestelmästä löydät osoitteesta www.savotat.fi.

KymppiLastu on saatavissa veloituksetta käyttöön Koneyrittäjien jäsenyrityksissä. Ohjelma on myös esillä Kymppi-illoissa ja muissa Koneyrittäjien tapahtumissa. Ohjelman lataus- ja asennusohjeet löytyvät Koneyrittäjien liiton extranetistä www.koneyrittajat.fi.

Voit tutustua ohjelman sisältöön näyttökuvien muodossa lataamalla Kymppilastu 2 -ohjelman esitteen.