Maanrakennusimage
Metsäkoneimage
Arkkitehtiimage

ALISA 4.0 – ajan- ja projektinhallintaohjelma

ALISA on kattava ohjelma suunnitteluprojektien työaika- ja resurssihallintaan tarjousvaiheesta aina laskutukseen ja jälkilaskentaan saakka. Se on avain kustannustehokkaaseen liiketoimintaan ja projektinhallintaan. Ohjelmassa on toimialakohtaiset asetukset rakennussuunnittelun eri toimialoille: arkkitehtisuunnitteluun, pääsuunnittelijapalveluun, rakennuttajapalveluun, rakennesuunnitteluun, geosuunnitteluun, LVI- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun, sähkösuunnitteluun, sisustussuunnitteluun, infrasuunnitteluun sekä teollisuussuunnitteluun.

ALISAn avulla voit toteuttaa:

  • Projektien tuntiperusteisen hinnoittelun
  • Projektien maksuerätaulun pohjalta tehtävän hinnoittelun
  • Projektikohtaisen laskuaineiston koostamisen liitetulosteineen
  • Lisäoptioilla (ALISA laskutus ja myyntireskontra ja ALISA e-laskutustoiminnot) laskujen tulostukset paperille, sähköisen laskutuksen, liitteellisten verkkolaskujen lähettämisen ja myyntireskontran ylläpidon

Tietohippu on kehittänyt ALISA-ohjelman yhdessä Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n, sekä Rakennustietosäätiö RTS:n kanssa.

Lisätietoa ALISA-ohjelmasta löydät osoitteesta www.alisa.fi