Metsäkoneimage
Arkkitehtiimage

Maarakennus


Tietohippu tarjoaa useita maarakennuyrityksille soveltuvia ohjelmistotuotteita:

RAIKU2 on erityisesti maanrakennusalalle suunniteltu tarjouslaskentaohjelma, jolla lasket helposti urakkalaskentaan liittyvät massamuunnokset ja työvaiheiden kestot kapasiteettilaskentaa hyödyntäen. Ohjelmalla voi tehdä kokonais- ja yksikköhintatarjoukset alkaen laskentavaiheesta aina asiakkaalle jätettävään tarjoustulosteeseen saakka. RAIKU2-ohjelma on kehitetty yhteistyössä Koneyrittäjien liiton kanssa.

LoadReporter on pyöräkuormaajapunnitusten raportointiin kehitetty ohjelmisto. Ohjelma tukee eri tiedonsiirtovaihtoehtoja RDS Technology Ltd:n Loadmaster-vaa’oista, mutta LoadReporter-ohjelmaa voidaan käyttää myös kaikkien vaakamerkkien punnitustietojen raportointiin ja laskutukseen yhdessä Laskutus-Hippu -ohjelman avulla.

Laskutus-Hippu on yleiskäyttöinen laskutus- ja myyntireskontraohjelma, joka sisältää erityisesti maarakennusyrityksille kehitettyjä piirteitä. Ohjelma soveltyy hyvin mm. maa-ainesten laskutukseen sekä samojen kirjaustietojen perusteella tehtäviin tilitysyhteenvetoihin maa-ainesten myyjille ja alihankkijoille.

Tuntilista.com on internet-selaimella käytettävä palvelu, joka korvaa perinteiset paperiset tai Excel-taulukkomuotoiset tunti-ilmoitukset. Tuntilista.com mahdollistaa työtuntien seurannan työpisteittäin ja työlajeittain. Kerätyn aineiston voi toimiittaa PDF-muotoisena tilitoimistoon tai siirtää sähköisesti suoraan Palkkalastu-palkanlaskentaohjelmaan.

PalkkaLastu on yhdessä Koneyrittäjien liiton kanssa kehitetty palkanlaskentaohjelma, joka sisältää mm. maarakennusalan TES:n mukaiset laskentaperusteet.